Anlegget
Kart
Fotos: Kurt Heggvik og Stein O. Sivertsen
Sj¿kart
Priser
Fiskekonk
Storfiskere
7246 Sandstad - Hitra
Tel/fax. +47 72 44 37 30
Bilder
Flyfoto
Norge ¥ Norway ¥ Norwegen
Du treffer oss enklest på mobiltelefon +47 971 38 401, hilsen Kurt.